Thursday, May 24, 2012

PLKN vs Pendidikan Tinggi Percuma

Kerajaan bercadang untuk mewajibkan semua lepasan SPM untuk mengikuti PLKN. Ini semua akan menyebabkab kos yang banyak kepada kerajaan. Langkah ini adalah langkah kebelakang dan sepatutnya kos yang akan digunakan untuk PLKN ini dapat digunakan untuk memberi pendidikan percuma kepada rakayat. Pendidikan percuma kepada rakyat dapat memberikan sijil kepada rakyat tapi mewajibkan kursus PLKN hanya akan menguntungkan kroni sahaja.